Srovnání hypoték, nabídka přímo pro Vás od desítek poradců Hypoteční aréna z Hypoteční arény.

Teče voda, teče

FTeče voda, teče cez Velecký maC7jír
/: Cprečo si ma Fnehal Gmistarodávný C7fraFjír:/

Nehal som ťa nehal šak dobre vieš komu
/: čo ty reči nosí do našeho domu :/

Do našeho domu pod naše okénka
/: čo som sa naplakal sivá holubienka :/

Vrať sa milý vrať sa od kysuckej vody
/: odniesol's mi klúčik od mojej slobody :/

Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí
/: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/

Už sa Stará Turá v kolečko obracá
/: sloboděnka moja ta sa nenavracá :/