Teče voda, teče

České A Moravské Ľudové Piesne

FTeče voda, teče cez Velecký maC7jír
/: Cprečo si ma Fnehal Gmistarodávný C7fraFjír:/
Nehal som ťa nehal šak dobre vieš komu
/: čo ty reči nosí do našeho domu :/
Do našeho domu pod naše okénka
/: čo som sa naplakal sivá holubienka :/
Vrať sa milý vrať sa od kysuckej vody
/: odniesol's mi klúčik od mojej slobody :/
Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí
/: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/
Už sa Stará Turá v kolečko obracá
/: sloboděnka moja ta sa nenavracá :

Přehrajte si tuto písničku: