Hallelujah

Leonard Cohen

1. (Now) I've Gheard there was a Emisecret chord
That GDavid played, and it Emipleased the Lord
But Cyou don't really Dcare for music, Gdo you? D
It Ggoes like this
The Cfourth, the Dfifth
The Emiminor fall, the Cmajor lift
The Dbaffled king Hcomposing HalleEmilujah
Ref:
HalleClujah, HalleEmilujah
HalleClujah, HalleGlu-uuDuu-uGjah
2. Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Ref.: Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
3. You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well really, what's it to you?
There's a blaze of light
In every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Ref.: Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
4. I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
And even though
It all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
A. Baby (/Maybe), I've been here before.
I know this room, I've walked this floor.
I used to live alone before I knew you.
(Yeah) I've seen your flag on the marble arch,
(But listen,) love is not (some kind of) a victory march,
(No) it's a cold and it's a (very) broken Hallelujah.
Ref.: Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah, (Hallelujah...)
B. There was a time you let me know
What's really going on below,
(Ah) but now you never show it to me, do you?
(Yeah) but (I) remember, (yeah) when I moved in you,
And the holy dove (/dark), (she) was moving too,
And (/Yes) every (single) breath (that) we drew was Hallelujah.
Ref.: Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah.
C. Maybe there's a God above,
(As for me,) (/But) all I've ever (seemed to) learn from love
Is (/Was) how to shoot at someone who outdrew you.
(Yeah) but it's not a complaint (/cry) that you hear tonight,
It's not the laughter of someone who claims to have seen the light (/It's not somebody who's seen the light)
(No) it's a cold and it's a (very) lonely (/broken) Hallelujah.
Ref. Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah.
D. I did my best, it wasn't much.
I couldn't feel, so I learned to touch.
I've told the truth, I didn't come all this way to fool you.
Yeah even tough it all went wrong
I'll stand right here before the Lord of Song
With nothing on my lips but Hallelujah.
Ref. Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah.
Ref: Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah.
Vysvětlivky:
Sloky 1.-4. představují Cohenovu ("biblickou") verzi z roku 1984, sloky A.-D. toť Cohenova pozdější ("vztahová") verze z roku 1988.
Jeff Buckley, Rufus Wainwright (=verze ze Shreka) a další, kteří také písničku zpívali, obě dřívější verze spojili do nového celku o celkem 5 slokách = jejich nová verze obsahuje sloky 1.,2.,A.,B.,C.
Kromě toho byl novými interprety poněkud změněn rytmus starého textu (hlavně ve slokách A.,B.,C). V mém zápisu je to naznačeno závorkami - To, co je v závorkách, zpívá jen Cohen (Buckley a další ne). Slovo, které je v textu zápisu v závorce za lomítkem, zpívají pouze noví interpreti - a to namísto slova nebo slovního spojení, které dané slovo bezprostředně předchází.
Co se týče tóniny, tak použitá G dur je originální tónina Cohenova (ale nejsem si jistý, jestli to v ní zpívá vždycky). Buckley zpíval v Cis dur, Rufus Wainwright v C dur. (Mně se nejlíp zpívá v G dur:-))
Český zpívatelný překlad následuje níže (přeložil jsem sloky 1.,2.,A.,B.,C. a D. - jde tedy o překlad nejrozšířenější 5-slokové (Shrekovské) verze + navíc poslední Cohenova originální sloka):
1. Prý Gtajný akord král EmiDavid znal
i GPána těšil, když Emiho (pak) hrál
(jenže) Ctebe hudba Dmoc nebere, Gže ne? D
Teď Gakordy zní - Cčtvrtý, Dpátý,
kde Emi(a) moll padá, Cdur vše zvrátí (/dur se ztratí)
beDzradný král teď Hskládá HaleEmiluja
Ref.:
HaleCluja, haleEmiluja
HaleCluja, haleGlu-uuDuu-Gja.
2. Ten (/tvůj) velký osud však zkoušku chtěl (/měl)
na střeše spát's ji uviděl
a krása její do pasti tě žene
Ona vůli tvojí zláme vaz
rozvrátí trůn, ostříhá ti vlas
A ze rtů tvých vyjde jen (/vynutí) Haleluja
Ref.:
Haleluja, haleluja..
3.(=A.) Já vím, že jsem tu někdy byl
Tu místnost znám, ten odraz (/obraz) chvil
žil jsem tak sám, než jsem poznal tebe
I do zdí vepsal se tvůj stín
jenže láska není pochod za štěstím
je jen zlomené a chladné Haleluja
Ref.: Haleluja, haleluja..
4.(=B.) Však býval čas a ty to víš,
kdy říkala's mi o čem přemýšlíš
Teď už se mi (/ale) nesvěřuješ, že ne?
Někdy zdává se mi o časech,
kdy jsme spolu žili ve svých snech
a každý náš výdech zněl haleluja (/každý náš šťastný vzdech zněl haleluja)
Haleluja, haleluja..
5.(=C.) Možná že Bůh je. I věčný klid.
Mě ale láska stihla naučit
jen jak zradit toho kdo miluje tebe
Ale co teď slyšíš není pláč
ani prorokovo vzletné ať
je jen zlomené (/zklamané) a chladné (/smutné) haleluja
Ref.: Haleluja, haleluja..
6.(=D.) Já snažil jsem se. Když scházel cit,
chtěl jsem věci aspoň pochopit
Nebyla to pouze hloupá hra, to (/ó) ne!
I když nevyšlo nic jak jsem chtěl
až budu souzen (/až vydám počet) ze všech svých zel
na jazyku (pak) mít budu jen Haleluja
Ref.: Haleluja, haleluja..