Don diri don

C, F, Dmi, G

C
Řekni kam lidi Fjdou

GZa čím pořád Cpospíchají

CKolik je Dmidnů, kdy Gchvíli zůstanou Cstát

CŘekni kam lidi Fjdou a Gproč cestu si Ckrátí

Neslyší Dmizvon

GA přitom zní v každém z Cnás

X: FBolavý,Csrdce Fna poplach jim vyzváníG

F
ProzradíC, že všechno Fnení jak se Gzdá.®:CDon diri don diri don, Fčím dál víc

Do všech Gsvětových stran zpívá si Cdál

Don diri don diri don, Fčím dál víc

Stačí Gjen jeden krok a kdo ví,

co může se Cstát 2 x (C,F,Dmi,G)Řekni kolik je cest po kterých už nedá se jít

Kam dojde ten, kdo lásky nechce se vzdát

Řekni co o tom víš, a proč něco mě trápí

Na co se ptám, to ani já nepřiznám.

Bolavý - srdce na poplach mi vyzvání

Prozradí - Že něco skrývám jak se dá®:Don diri don diri don, čím dál víc

Do všech světových stran zpívá si dál

Don diri don diri don, čím dál víc

Stačí jen jeden krok a kdo ví co může se stát

X. Bolavý - srdce poslouchat nás přestává

Vyzvání - že to co není může být. 3 x

®:®:Don diri don diri don, čím dál víc...