Pan

Marta Kubišová

Je Amipůlnoc nádherná Cspí i lucerna,
Ftys mě opustil E7ospalou
Z Amihloubi zahrady G7cítím úklady
s Fpíštalou E7někdo sem Amikráčí.
®: CHrál náramě Gkrásně Emia na mě Ftíha podivná E7doléhá.
CHrál náramě, Gzná mě neEmizná mě,
Fněha a E7hudba až k Amipláči.
Pak Amináhle pomalu Gskládá píšťalu,
krok a slušně se uklání.
Jsem rázem zmatená, co to znamená
odháním strach a on praví:
®: "CPan jméno mé, Gmám už Amirenomé,
Pan se jmenuju a jsem Bůh
Pan Bůh všech stád vás má, slečno, rád.
Jen Pan je pro vás ten pravý. "
Ráno raníčko ach má písničko
Pan mi zmizel i s píšťalou.
Od Pana pro pána o vše obrána
ospalou najde mě máti.
®: Hrál a ve tmě krásně podved mě,
kam jsem to dala oči kam?
Pan pěkný Bůh, já teď nazdařbůh
počítám dal a má dáti.

Přehrajte si tuto písničku: